Info o gazecie

Reklama i ogłoszenia

Kontakt

Twórz z nami

Modernizacja odcinka Warszawa Wawer – Otwock – kompendium informacji

Modernizacja naszej drogi żelaznej na całym odcinku od Warszawy Wschodniej do Otwocka, to temat, który od praktycznie 2017r elektryzuje lokalną społeczność. W 2018r napisałem pierwszy artykuł dla „Wiadomości Sąsiedzkich” na ten temat, ale postanowiłem przypomnieć i usystematyzować te informacje. Obecnie trwają ostatnie prace, aby wraz z grudniowym, rocznym rozkładem jazdy, zmodernizowanego szlaku od Warszawy Wawra do Warszawy Wschodniej. 

Kamil Oroń
920 wyświetleń
Warto poczytać
31 października 2023
Modernizacja odcinka Warszawa Wawer – Otwock – kompendium informacji
Dworzec w Otwocku

Poniżej prezentuję informacje odnośnie pozostałego odcinka od Warszawy Wawra do Otwocka. Pochodzą one zarówno z ostatniego spotkania z PKP PLK w Józefowie, z dnia 18 października bieżącego roku, ale także z zapisanych wcześniej informacji, które nie uległy zmianie. 

1. Kiedy rozpoczną się prace?  

 • PKP PLK przekazało, że niestety z uwagi na opóźnienia w kwestiach dokumentacji, najbardziej prawdopodobnym terminem jest rok 2025.  
 • Problemem okazały się kwestie środowiskowe: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wydał jeszcze wszystkich potrzebnych dokumentów, a w międzyczasie okazało się, że potrzebna będzie jeszcze osobna zgoda z uwagi na to, że w pobliżu obecnego p.o Otwock – Świder jest rezerwat.  

2. Jak długo potrwają prace?

PKP PLK przekazuje, że 2,5 do 3 lat, liczone od Warszawy Anina do Otwocka.  

3. Co się zmieni?  

 • Znikają wszystkie dotychczasowe przejazdy w poziomie szyn,  
 • W miejsce przejazdów w poziomie szyn pojawiają się przeprawy bezkolizyjne oraz podziemne przejścia dla pieszych, 
 • Na czas prac będą uruchomione tymczasowe przejścia i przejazdy, ich lokalizacja na razie nie jest znana, gdyż to będzie ustalone po podpisaniu umowy a jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem prac.  

4. Bezkolizyjne przeprawy drogowe oraz organizacja ruchu kołowego:  

 • Warszawa Falenica i Warszawa Radość – dołem, 
 • granica Warszawy i Józefowa – górą, 
 • ul. Cicha/Matejki – dołem, 
 • obecny przejazd poprzez Południową Obwodnicę Warszawy – wiadomo, dołem. 
 • Przejazd bezkolizyjny w Warszawie Międzylesiu, który istnieje od ok 2016r - dołem
 • W trakcie prac ruch kołowy będzie utrzymany, ale w ograniczonym zakresie. Należy przygotować się na okresowe zwężenia ulic oraz przejazdy tymczasowe. Dokładna lokalizacja przejazdów tymczasowych nie jest jeszcze znana. 

 5. Bezkolizyjne przejścia dla pieszych dołem oraz organizacja ruchu pieszego:  

 1. Bezkolizyjne przejścia dla pieszych po skrajnych stronach każdej stacji i przystanku osobowego, każde przejście podziemne ma umożliwiać wejście osoby zarówno pełnosprawnej, ale także osoby z różnego rodzaju ograniczeniami ruchowymi. Rowerzyści będą mieć zorganizowane pochylnie – ale uwaga! z obowiązkiem zejścia z roweru i/lub schody.  
 2. Lokalizacja bezkolizyjnych przejść: na wysokości/w okolicy ulicy Edisona, Skrzyneckiego, między IV a V Poprzeczną, Montażowej, Gruntowej (na terenie Wawra), ul. Matejki, ul. Wroniej/Wiązowskiej, tzw. „Stara Wiązowska” (na terenie Józefowa) 
 3. W Radości dodatkowe wydłużenie peronu dla dogodnego dojścia do przystanków autobusowych w tunelu.  
 4. Tymczasowe perony, tj, stary peron, który będzie funkcjonować połówkowo lub inna forma peronu tymczasowego.  
 5. Wybór formy peronu tymczasowego będzie wypracowany z wykonawcą, gdyż jest potrzebne zachowanie strefy bezpieczeństwa od prowadzonych robót.  
 6. Przejścia ze światłami będą zachowane, a dla pieszych będą zorganizowane tymczasowe przejścia przez tory.  
 7. Warto mieć też na uwadze to, że w związku z prowadzonymi pracami, w ramach zachowania bezpieczeństwa, będą ograniczenia prędkości pociągów oraz dodatkowe wskaźniki, zobowiązujące maszynistów do ostrzegania pracowników przy torach za pomocą „trąbienia”.  Zanim oskarżycie kolej o bezpodstawne trąbienie czy „że pociąg się wlecze” pomyślcie – to nie jest widzimisię maszynisty.  

Mimo ograniczeń prędkości, pociąg nie zatrzyma się w miejscu, dlatego apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności, gdy idziecie Państwo na pociąg. Smartfon poczeka, będzie następny pociąg, a życie mamy jedno. Szkoda byłoby je zakończyć przedwcześnie.  

6. Organizacja ruchu kolejowego w trakcie trwania prac:  

 • ruch kolejowy będzie utrzymany, ale w ograniczonym zakresie,  
 • Należy przygotować się na to, że tak jak teraz, będą sytuacje, gdzie będzie wstrzymanie ruchu w określonych godzinach. Planowany sposób wykonania prac to kompleksowe zmodernizowanie najpierw jednej części modernizowanego odcinka, potem drugiej. 
 • Planowany sposób prowadzenia ruchu:  
 • od Warszawy Wawra do Warszawy Międzylesia ruch będzie odbywać się dwutorowo, dwukierunkowo,  
 • od Warszawy Międzylesia do Warszawy Falenicy jednotorowo, dwukierunkowo,  
 • w Falenicy będzie mijanka  
 • od Warszawy Falenicy do Otwocka dwutorowo, dwukierunkowo.  
 • Warto mieć też na uwadze to, że w związku z prowadzonymi pracami, w ramach zachowania bezpieczeństwa, przy torach będą umieszczone wskaźniki zobowiązujące maszynistów do zmniejszenia prędkości oraz do podawania sygnału Rp1 „baczność” – czyli popularnego trąbienia.  
 • Dlaczego warto to mieć na uwadze? Dodatkowe ograniczenia prędkości wpływają na czas dojazdu pociągiem, i mam nadzieję, że będą uwzględnione w rozkładzie jazdy, ale tak samo jak podawanie sygnału Rp1 są podyktowane względami bezpieczeństwa wobec pracowników kolejowych znajdujących się przy torach. Pomyślcie Państwo o tym, zanim oskarżycie kolej bezpodstawnie.  

 7. Organizacja ruchu pieszego w trakcie trwania robót:  

 • Tymczasowe perony, tj, stary peron, który będzie funkcjonować połówkowo lub inna forma peronu tymczasowego.  
 • Wybór formy peronu tymczasowego będzie wypracowany z wykonawcą, gdyż jest potrzebne zachowanie strefy bezpieczeństwa od prowadzonych robót.  
 • Przejścia ze światłami będą zachowane, a dla pieszych będą zorganizowane tymczasowe przejścia przez tory.  
 • Warto mieć też na uwadze to, że w związku z prowadzonymi pracami, w ramach zachowania bezpieczeństwa, będą ograniczenia prędkości pociągów oraz dodatkowe wskaźniki, zobowiązujące maszynistów do ostrzegania pracowników przy torach za pomocą „trąbienia”. Dlaczego wspominam o ograniczeniach prędkości oraz trąbieniu? Z racji, gdyby zdarzył się ktoś, kto będzie totalnie oderwany od realiów kolejowych i będzie zarzucać kolei „że się wlecze i niepotrzebnie trąbi”. Apeluję o zachowanie SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI podczas dojścia do peronów. Smartfon poczeka, a jak uciekł jeden pociąg, to będzie następny.  

8. Sprawa ekranów akustycznych: 

 • Na całej długości odcinka Warszawa Wawer – Warszawa Wschodnia (na szlaku od Wawra do Wschodniej nie było takiej potrzeby) 
 • Wysokość: różna, ale prognozowana wysokość mieści się w przedziale 3 – 4 m.  
 • Ekrany: pochłaniające, łatwo porastające roślinnością.  
 • Nasadzenia: nie ma w projekcie, ale można dodać.  

9. Sprawa przeplotu torowego (wiaduktu) pomiędzy Warszawą Radością a Warszawą Międzylesiem:  

 • podczas ostatniego spotkania nie dopytałem się o to, czy nic nie zmieniło się w tym temacie, więc skorzystam z tych informacji, które już posiadam. 
 • Przypomnę, że przeplot ma powstać, ponieważ z uwagi na bliżej nieznane mi przyczyny- ponoć była to zabytkowa infrastruktura w Falenicy – nie można poprowadzić torów tak, jak zakładano pierwotnie – że obecne tory podmiejskie są w środku, a tory dalekobieżne na zewnątrz. W związku z tym, na wysokości ulicy Pilawskiej ma powstać wiadukt, który wyglądem może przypominać dawny wiadukt z okolic przystanku osobowego Warszawa Gocławek (od strony Warszawy Wschodniej).  
 • Wiadukt będzie mieć długość ok 1 km i kończyć się będzie na wysokości salonu Toyoty.  
 • Przez około 1 km będzie wiadukt, gdzie górą pojadą pociągi podmiejskie, zaś dołem będzie poprowadzony jeden z dwóch torów dalekobieżnych.  

10. Sprawa odległości drzew od torów oraz samych drzew przy torach: 

 • Sprawa jest jasna: są odpowiednie przepisy, regulujące tą kwestię, tzn „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych” nowelizowane w 2019 r.   
 • Rozporządzenie to, w §1a ust 2 mówi wyraźnie, że „drzewa i krzewy poza lasami mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 6 m od skrajnej szyny. Należy do tego dodać, że ekrany, o których wspomniałem wcześniej, też muszą być ustawione odpowiednio daleko od torów, więc tak czy siak drzew nie będzie. Będą za to nowe nasadzenia, w nowych miejscach. 

11. Sprawa parkingów:  

 • Nie będzie parkingów w dotychczasowych lokalizacjach – z uwagi na dodatkowe tory. 
 • Parkingi w nowych lokalizacjach będą mogły być budowane tam, gdzie budowane są tak zwane zbiorniki retencyjne, czyli zbiorniki, które mają zadanie odwodnieniowe wobec linii kolejowej.  
 • Parkingi będą budowane przez Miasto - w tym wypadku albo Dzielnicę Wawer albo Miasto Józefów.  

12. Utrzymanie:  

 • W kwestii utrzymania budowanych obiektów, tj. wiaduktów drogowych czy przejść podziemnych PKP PLK wypowiedziało się jasno: domyślnie będzie to własność PKP PLK, chyba że miasto zgłosi się do utrzymania tych obiektów lub do współfinansowania tychże.  
 • Jest to o tyle ważna i ciekawa sprawa, ponieważ dotyczy to między innymi sytuacji, gdy z przyczyn osób postronnych dojdzie do dewastacji przejścia podziemnego, co nie jest sytuacją rzadką na naszej linii – stacja Otwock, kiedy otwarto ją już po modernizacji, została zdewastowana w obrębie przejścia podziemnego.  

 13. Częstotliwość kursowania pociągów

PKP PLK prognozuje, powołując się na dane z własnej komórki organizacyjnej, że po całościowej modernizacji odcinka Warszawa Wschodnia – Otwock i modernizacji średnicy, przewiduje się kursowanie pociągów na naszej linii otwockiej nawet co około 8 min. To są na razie prognozy, a zanim powstanie rozkład jazdy uwzględniający modernizację zarówno linii średnicowej jak i naszej linii, to minie – trzeba liczyć jeszcze 10 lat.  

Mam nadzieję, że ten zbiór informacji, które przedstawiłem w najbardziej przejrzysty i prosty sposób, będzie dla Państwa przydatny.  

Data utworzenia: 31 października 2023

zobacz również

Czytaj więcej

Z ostatniej chwili: weekendowe zmiany w kursowaniu pociągów w czerwcu
Warto poczytać
13 czerwca 2024

Z ostatniej chwili: weekendowe zmiany w kursowaniu pociągów w czerwcu

Kamil Oroń
336 wyświetleń

Piszę ten artykuł na świeżo, aby jak najszybciej poinformować Państwa o zmianach w ruchu pociągów, które zostały opublikowane dosłownie wczoraj w internecie, a ja dowiedziałem się o tym praktycznie przypadkiem.

SKM zaczyna jeździć po staremu. Pojutrze wracają na trasy
Samorząd
7 czerwca 2024

SKM zaczyna jeździć po staremu. Pojutrze wracają na trasy

Redakcja
238 wyświetleń

Od niedzieli 9 czerwca - akurat na wybory - pociągi SKM wracają na swoje stare trasy. S1 ponownie połączy Otwock z Pruszkowem, a S2 Sulejówek z Lotniskiem Chopina. 

Zmiany w kursowaniu pociągów w maju i czerwcu 2024 [SPROSTOWANIE 29.05.2024]
Warto poczytać
29 maja 2024

Zmiany w kursowaniu pociągów w maju i czerwcu 2024 [SPROSTOWANIE 29.05.2024]

Kamil Oroń
710 wyświetleń

Szanowni Czytelnicy, jak zawsze spieszę z garścią niezbędnych informacji o kursowaniu pociągów w maju i czerwcu – nie tylko na naszej linii, ale też dalej. Oto jakie zmiany czekają nas już niedługo.

Newsletter

Chcesz otrzymywać od nas najnowsze wiadomości bezpośrednio na Twoją skrzynke mailową?

© 2011 - 2024 Wiadomości Sąsiedzkie. All rights reserved.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda