Info o gazecie

Reklama i ogłoszenia

Kontakt

Twórz z nami

Modernizacja odcinka Warszawa Wawer – Otwock – kompendium informacji

Modernizacja naszej drogi żelaznej na całym odcinku od Warszawy Wschodniej do Otwocka, to temat, który od praktycznie 2017r elektryzuje lokalną społeczność. W 2018r napisałem pierwszy artykuł dla „Wiadomości Sąsiedzkich” na ten temat, ale postanowiłem przypomnieć i usystematyzować te informacje. Obecnie trwają ostatnie prace, aby wraz z grudniowym, rocznym rozkładem jazdy, zmodernizowanego szlaku od Warszawy Wawra do Warszawy Wschodniej. 

Kamil Oroń
818 wyświetleń
Warto poczytać
31 października 2023
Modernizacja odcinka Warszawa Wawer – Otwock – kompendium informacji
Dworzec w Otwocku

Poniżej prezentuję informacje odnośnie pozostałego odcinka od Warszawy Wawra do Otwocka. Pochodzą one zarówno z ostatniego spotkania z PKP PLK w Józefowie, z dnia 18 października bieżącego roku, ale także z zapisanych wcześniej informacji, które nie uległy zmianie. 

1. Kiedy rozpoczną się prace?  

 • PKP PLK przekazało, że niestety z uwagi na opóźnienia w kwestiach dokumentacji, najbardziej prawdopodobnym terminem jest rok 2025.  
 • Problemem okazały się kwestie środowiskowe: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wydał jeszcze wszystkich potrzebnych dokumentów, a w międzyczasie okazało się, że potrzebna będzie jeszcze osobna zgoda z uwagi na to, że w pobliżu obecnego p.o Otwock – Świder jest rezerwat.  

2. Jak długo potrwają prace?

PKP PLK przekazuje, że 2,5 do 3 lat, liczone od Warszawy Anina do Otwocka.  

3. Co się zmieni?  

 • Znikają wszystkie dotychczasowe przejazdy w poziomie szyn,  
 • W miejsce przejazdów w poziomie szyn pojawiają się przeprawy bezkolizyjne oraz podziemne przejścia dla pieszych, 
 • Na czas prac będą uruchomione tymczasowe przejścia i przejazdy, ich lokalizacja na razie nie jest znana, gdyż to będzie ustalone po podpisaniu umowy a jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem prac.  

4. Bezkolizyjne przeprawy drogowe oraz organizacja ruchu kołowego:  

 • Warszawa Falenica i Warszawa Radość – dołem, 
 • granica Warszawy i Józefowa – górą, 
 • ul. Cicha/Matejki – dołem, 
 • obecny przejazd poprzez Południową Obwodnicę Warszawy – wiadomo, dołem. 
 • Przejazd bezkolizyjny w Warszawie Międzylesiu, który istnieje od ok 2016r - dołem
 • W trakcie prac ruch kołowy będzie utrzymany, ale w ograniczonym zakresie. Należy przygotować się na okresowe zwężenia ulic oraz przejazdy tymczasowe. Dokładna lokalizacja przejazdów tymczasowych nie jest jeszcze znana. 

 5. Bezkolizyjne przejścia dla pieszych dołem oraz organizacja ruchu pieszego:  

 1. Bezkolizyjne przejścia dla pieszych po skrajnych stronach każdej stacji i przystanku osobowego, każde przejście podziemne ma umożliwiać wejście osoby zarówno pełnosprawnej, ale także osoby z różnego rodzaju ograniczeniami ruchowymi. Rowerzyści będą mieć zorganizowane pochylnie – ale uwaga! z obowiązkiem zejścia z roweru i/lub schody.  
 2. Lokalizacja bezkolizyjnych przejść: na wysokości/w okolicy ulicy Edisona, Skrzyneckiego, między IV a V Poprzeczną, Montażowej, Gruntowej (na terenie Wawra), ul. Matejki, ul. Wroniej/Wiązowskiej, tzw. „Stara Wiązowska” (na terenie Józefowa) 
 3. W Radości dodatkowe wydłużenie peronu dla dogodnego dojścia do przystanków autobusowych w tunelu.  
 4. Tymczasowe perony, tj, stary peron, który będzie funkcjonować połówkowo lub inna forma peronu tymczasowego.  
 5. Wybór formy peronu tymczasowego będzie wypracowany z wykonawcą, gdyż jest potrzebne zachowanie strefy bezpieczeństwa od prowadzonych robót.  
 6. Przejścia ze światłami będą zachowane, a dla pieszych będą zorganizowane tymczasowe przejścia przez tory.  
 7. Warto mieć też na uwadze to, że w związku z prowadzonymi pracami, w ramach zachowania bezpieczeństwa, będą ograniczenia prędkości pociągów oraz dodatkowe wskaźniki, zobowiązujące maszynistów do ostrzegania pracowników przy torach za pomocą „trąbienia”.  Zanim oskarżycie kolej o bezpodstawne trąbienie czy „że pociąg się wlecze” pomyślcie – to nie jest widzimisię maszynisty.  

Mimo ograniczeń prędkości, pociąg nie zatrzyma się w miejscu, dlatego apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności, gdy idziecie Państwo na pociąg. Smartfon poczeka, będzie następny pociąg, a życie mamy jedno. Szkoda byłoby je zakończyć przedwcześnie.  

6. Organizacja ruchu kolejowego w trakcie trwania prac:  

 • ruch kolejowy będzie utrzymany, ale w ograniczonym zakresie,  
 • Należy przygotować się na to, że tak jak teraz, będą sytuacje, gdzie będzie wstrzymanie ruchu w określonych godzinach. Planowany sposób wykonania prac to kompleksowe zmodernizowanie najpierw jednej części modernizowanego odcinka, potem drugiej. 
 • Planowany sposób prowadzenia ruchu:  
 • od Warszawy Wawra do Warszawy Międzylesia ruch będzie odbywać się dwutorowo, dwukierunkowo,  
 • od Warszawy Międzylesia do Warszawy Falenicy jednotorowo, dwukierunkowo,  
 • w Falenicy będzie mijanka  
 • od Warszawy Falenicy do Otwocka dwutorowo, dwukierunkowo.  
 • Warto mieć też na uwadze to, że w związku z prowadzonymi pracami, w ramach zachowania bezpieczeństwa, przy torach będą umieszczone wskaźniki zobowiązujące maszynistów do zmniejszenia prędkości oraz do podawania sygnału Rp1 „baczność” – czyli popularnego trąbienia.  
 • Dlaczego warto to mieć na uwadze? Dodatkowe ograniczenia prędkości wpływają na czas dojazdu pociągiem, i mam nadzieję, że będą uwzględnione w rozkładzie jazdy, ale tak samo jak podawanie sygnału Rp1 są podyktowane względami bezpieczeństwa wobec pracowników kolejowych znajdujących się przy torach. Pomyślcie Państwo o tym, zanim oskarżycie kolej bezpodstawnie.  

 7. Organizacja ruchu pieszego w trakcie trwania robót:  

 • Tymczasowe perony, tj, stary peron, który będzie funkcjonować połówkowo lub inna forma peronu tymczasowego.  
 • Wybór formy peronu tymczasowego będzie wypracowany z wykonawcą, gdyż jest potrzebne zachowanie strefy bezpieczeństwa od prowadzonych robót.  
 • Przejścia ze światłami będą zachowane, a dla pieszych będą zorganizowane tymczasowe przejścia przez tory.  
 • Warto mieć też na uwadze to, że w związku z prowadzonymi pracami, w ramach zachowania bezpieczeństwa, będą ograniczenia prędkości pociągów oraz dodatkowe wskaźniki, zobowiązujące maszynistów do ostrzegania pracowników przy torach za pomocą „trąbienia”. Dlaczego wspominam o ograniczeniach prędkości oraz trąbieniu? Z racji, gdyby zdarzył się ktoś, kto będzie totalnie oderwany od realiów kolejowych i będzie zarzucać kolei „że się wlecze i niepotrzebnie trąbi”. Apeluję o zachowanie SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI podczas dojścia do peronów. Smartfon poczeka, a jak uciekł jeden pociąg, to będzie następny.  

8. Sprawa ekranów akustycznych: 

 • Na całej długości odcinka Warszawa Wawer – Warszawa Wschodnia (na szlaku od Wawra do Wschodniej nie było takiej potrzeby) 
 • Wysokość: różna, ale prognozowana wysokość mieści się w przedziale 3 – 4 m.  
 • Ekrany: pochłaniające, łatwo porastające roślinnością.  
 • Nasadzenia: nie ma w projekcie, ale można dodać.  

9. Sprawa przeplotu torowego (wiaduktu) pomiędzy Warszawą Radością a Warszawą Międzylesiem:  

 • podczas ostatniego spotkania nie dopytałem się o to, czy nic nie zmieniło się w tym temacie, więc skorzystam z tych informacji, które już posiadam. 
 • Przypomnę, że przeplot ma powstać, ponieważ z uwagi na bliżej nieznane mi przyczyny- ponoć była to zabytkowa infrastruktura w Falenicy – nie można poprowadzić torów tak, jak zakładano pierwotnie – że obecne tory podmiejskie są w środku, a tory dalekobieżne na zewnątrz. W związku z tym, na wysokości ulicy Pilawskiej ma powstać wiadukt, który wyglądem może przypominać dawny wiadukt z okolic przystanku osobowego Warszawa Gocławek (od strony Warszawy Wschodniej).  
 • Wiadukt będzie mieć długość ok 1 km i kończyć się będzie na wysokości salonu Toyoty.  
 • Przez około 1 km będzie wiadukt, gdzie górą pojadą pociągi podmiejskie, zaś dołem będzie poprowadzony jeden z dwóch torów dalekobieżnych.  

10. Sprawa odległości drzew od torów oraz samych drzew przy torach: 

 • Sprawa jest jasna: są odpowiednie przepisy, regulujące tą kwestię, tzn „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych” nowelizowane w 2019 r.   
 • Rozporządzenie to, w §1a ust 2 mówi wyraźnie, że „drzewa i krzewy poza lasami mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 6 m od skrajnej szyny. Należy do tego dodać, że ekrany, o których wspomniałem wcześniej, też muszą być ustawione odpowiednio daleko od torów, więc tak czy siak drzew nie będzie. Będą za to nowe nasadzenia, w nowych miejscach. 

11. Sprawa parkingów:  

 • Nie będzie parkingów w dotychczasowych lokalizacjach – z uwagi na dodatkowe tory. 
 • Parkingi w nowych lokalizacjach będą mogły być budowane tam, gdzie budowane są tak zwane zbiorniki retencyjne, czyli zbiorniki, które mają zadanie odwodnieniowe wobec linii kolejowej.  
 • Parkingi będą budowane przez Miasto - w tym wypadku albo Dzielnicę Wawer albo Miasto Józefów.  

12. Utrzymanie:  

 • W kwestii utrzymania budowanych obiektów, tj. wiaduktów drogowych czy przejść podziemnych PKP PLK wypowiedziało się jasno: domyślnie będzie to własność PKP PLK, chyba że miasto zgłosi się do utrzymania tych obiektów lub do współfinansowania tychże.  
 • Jest to o tyle ważna i ciekawa sprawa, ponieważ dotyczy to między innymi sytuacji, gdy z przyczyn osób postronnych dojdzie do dewastacji przejścia podziemnego, co nie jest sytuacją rzadką na naszej linii – stacja Otwock, kiedy otwarto ją już po modernizacji, została zdewastowana w obrębie przejścia podziemnego.  

 13. Częstotliwość kursowania pociągów

PKP PLK prognozuje, powołując się na dane z własnej komórki organizacyjnej, że po całościowej modernizacji odcinka Warszawa Wschodnia – Otwock i modernizacji średnicy, przewiduje się kursowanie pociągów na naszej linii otwockiej nawet co około 8 min. To są na razie prognozy, a zanim powstanie rozkład jazdy uwzględniający modernizację zarówno linii średnicowej jak i naszej linii, to minie – trzeba liczyć jeszcze 10 lat.  

Mam nadzieję, że ten zbiór informacji, które przedstawiłem w najbardziej przejrzysty i prosty sposób, będzie dla Państwa przydatny.  

Data utworzenia: 31 października 2023

zobacz również

Czytaj więcej

Remont Trasy Łazienkowskiej dobiega końca. Płyta wiaduktu już gotowa
Warto poczytać
23 maja 2024

Remont Trasy Łazienkowskiej dobiega końca. Płyta wiaduktu już gotowa

Mikołaj Próchniak
464 wyświetleń
Jeździecki problem w Lesie Sobieskiego
Warto poczytać
23 maja 2024

Jeździecki problem w Lesie Sobieskiego

Redakcja
193 wyświetleń

Drogi i alejki w wawerskim Lesie Sobieskiego od pewnego czasu padają ofiarą koni, a raczej ich jeźdźców - alarmuje jeden z naszych czytelników. A przecież według Lasów Miejskich jazda konna jest tam zabroniona.

Frezowanie prawego pasa ul. Grochowskiej
Warto poczytać
19 maja 2024

Frezowanie prawego pasa ul. Grochowskiej

Mikołaj Próchniak
204 wyświetleń

Drogowcy wracają na ul. Grochowską. Tym razem przeprowadzony zostanie remont prawego pasa w stronę ul. Marsa, między pętlą na rondzie Wiatraczna, a ul. Majdańską. Dla kierowców przewidywany jest objazd. 

Newsletter

Chcesz otrzymywać od nas najnowsze wiadomości bezpośrednio na Twoją skrzynke mailową?

© 2011 - 2024 Wiadomości Sąsiedzkie. All rights reserved.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda