Info o gazecie

Reklama i ogłoszenia

Kontakt

Twórz z nami

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulic 1 Pułku Praskiego, Mazowieckiej i Traktu Brzeskiego?

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic 1 Pułku Praskiego, Mazowieckiej i Traktu Brzeskiego w Dzielnicy Wesoła.
Redakcja
192 wyświetleń
26 września 2022
Jaki plan miejscowy dla rejonu ulic 1 Pułku Praskiego, Mazowieckiej i Traktu Brzeskiego?
Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic 1 Pułku Praskiego, Mazowieckiej i Traktu Brzeskiego w Dzielnicy Wesoła.

Teren objęty przystąpieniem do sporządzenia planu ma powierzchnię około 5,5 ha i położony jest po północnej stronie  ulicy Trakt Brzeski. Granice analizowanego obszaru obejmują rejon skrzyżowania ulic 1 Praskiego Pułku, Mazowieckiej oraz Traktu Brzeskiego wraz z terenami przyległymi. Obszar  planu sąsiaduje  od południa z  projektem mpzp Sara Miłosna Południe część I, od zachodu z projektem mpzp rejonu cmentarza przy ulicy Gościniec,  od północy z obowiązującym mpzp obszaru Stara Miłosna po północnej stronie Traktu Brzeskiego część IIIA  i terenami lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wraz z terenami zamkniętymi. Od wschodu obszar graniczy z terenami zurbanizowanymi.

U zbiegu ulic Trakt Brzeski, Mazowieckiej i 1 Praskiego Pułku w centralnej części obszaru znajduje się malowniczy zbiornik wodny o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Obszar proponowany do objęcia planem jest w dużej części zainwestowany. Dominuje tu zabudowa usługowa wzdłuż Traktu Brzeskiego oraz pojedyncza zabudowa jednorodzinna.

Obszar posiada wykształconą siatkę ulic, wraz z infrastrukturą techniczną.

 

Podstawowe założenia planu:

  • kształtowanie właściwej struktury przestrzennej poprzez ustalenie parametrów i wskaźników zabudowy i zasad zagospodarowania terenu,
  • powstrzymanie realizacji inwestycji w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy niezgodne
    z założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
  • kontynuacja dotychczasowego przeznaczenia z możliwością przekształcania i uzupełniania istniejącej zabudowy na obszarze planu. 

Jak możesz wziąć udział w konsultacjach?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby należy zgłosić na piśmie w formie wniosku do planu.

Konsultacje społeczne trwają od 23 września do 17 października 2022 r.

Możesz złożyć wniosek do planu do 17 października 2022 r.

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów  wydrukuj plakt i powieś go na klatce!

Wzór wniosku:

wniosek do mpzp do wypełnienia odręcznego 

wniosek do mpzp do wypełnienia komputerowego

Kto może złożyć wniosek do planu?

Każdy może zgłosić swoje potrzeby, które dotyczą otaczającej przestrzeni i chce, by je uwzględnić w planie. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta. Możesz reprezentować tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każdą sprawę rozpatrują autorzy planu – urbaniści i architekci, a ostatecznie Prezydent i radni. 

Warto wyrazić swoją opinie i zgłosić propozycje. Złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

Jak możesz złożyć wniosek do planu?

Wypełnij formularz wniosku. 

Wypełniony wniosek możesz dostarczyć:

  • mailowo na sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście - w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP.  

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w jego ustaleniach.


Źródło: https://architektura.um.warszawa.pl/-/jaki-plan-miejscowy-w-rejonie-ulic-1pulku-praskiego-mazowieckiej-i-traktu-brzeskiego-w-wesolej

Data utworzenia: 26 września 2022

zobacz również

Czytaj więcej

Uwaga na fałszywe wezwania/mandaty!
22 września 2023

Uwaga na fałszywe wezwania/mandaty!

Redakcja
272 wyświetleń
Straż Miejska w Warszawie ostrzega: uwaga na fałszywe wezwania! Według zgłoszeń mieszkańców oszuści w stolicy wkładają za wycieraczki samochodów podrobione wezwania do zapłaty.
Dzień Bez Samochodu 22 września
21 września 2023

Dzień Bez Samochodu 22 września

Redakcja
274 wyświetleń
Przypominamy, że już jutro wypada
#DzieńBezSamochodu🙂 To coroczne wydarzenie ma propagować komunikację miejską i zachęcać do korzystania z niej. Jak zawsze przez cały dzień we wszystkich pojazdach Warszawski Transport Publiczny nie będzie trzeba kasować biletów (lub kart miejskich i im podobnych).
Kanalizacja i wodociągi w Wawrze - nowe inwestycje, problemy wciąż aktualne
19 września 2023

Kanalizacja i wodociągi w Wawrze - nowe inwestycje, problemy wciąż aktualne

Redakcja
212 wyświetleń
Mieszkanki i mieszkańcy Wawra od lat czekają na budowę kanalizacji w dzielnicy. Mimo wielu inwestycji (i zapewne jeszcze większej ilości obietnic) w dzielnicy wciąż brakuje potrzebnej infrastruktury.

Newsletter

Chcesz otrzymywać od nas najnowsze wiadomości bezpośrednio na Twoją skrzynke mailową?

© 2011 - 2024 Wiadomości Sąsiedzkie. All rights reserved.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda