Info o gazecie

Reklama i ogłoszenia

Kontakt

Twórz z nami

Jaki plan miejscowy dla obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego?

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.
Redakcja
342 wyświetleń
31 sierpnia 2022
Jaki plan miejscowy dla obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego?
Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Plan miejscowy, którego nazwa oficjalna to „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Gocławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego”, został przygotowany dla części dzielnicy Praga-Południe.  

Obszar planu o powierzchni ok. 127,5 ha ograniczony jest: 

 • ulicą Afrykańską 
 • ulicą gen. T. Bora-Komorowskiego 
 • ulicą J. Meissnera 
 • ulicą Jugosłowiańską 
 • ulicą W. Umińskiego 
 • ulicą F. Znanieckiego 
 • Trasą Siekierkowską 
 • południową granicą dzielnicy Praga-Południe na Wiśle 

z wyłączeniem rezerwy terenu na Aleję Tysiąclecia.

Dokładny zasięg granic terenów, dla których będą obowiązywały zapisy planu miejscowego, przedstawiony został na rysunku planu miejscowego oraz jest opisany w tekście planu miejscowego.  

 

Obszar objęty planem w znacznej mierze jest zainwestowany. Tereny zurbanizowane skoncentrowane są po północnej stronie Wału Miedzeszyńskiego, natomiast w południowej części obszaru znajdują się nieurządzone tereny zieleni przylegającej do Wisły. Plan swoimi granicami obejmuje fragmenty Saskiej Kępy oraz Gocławia.

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej dominują tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Osiedla mieszkaniowe powstały głównie w latach 70.i 80., ale obecne są również nowe budynki wzniesione w ciągu ostatniej dekady. Zabudowie wielorodzinnej towarzyszą liczne usługi podstawowe, lokalizowane w parterach budynków. Usługi rozproszone są w całym obszarze planu. Wśród najważniejszych punktów usługowych można wymienić: Centrum Edukacyjno-Opiekuńcze, Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Ojca Pio, Zespół Handlowo-Usługowy Gocław Pętla oraz dawne hangary, stanowiące pozostałość po nieistniejącym już lotnisku.

W zachodniej części planu, przy ul. Marokańskiej, zlokalizowane jest osiedle domów jednorodzinnych o unikalnym charakterze i uporządkowanej strukturze.

Zieleń w obszarze opracowania pokrywa blisko 1/3 powierzchni planu.

We wschodniej części planu znajduje się pętla autobusowa „Gocław”.

 

Główne cele sporządzenia planu miejscowego:

 • czytelniejsze zdefiniowanie przestrzeni ulic, poprzez podkreślenie ich przebiegu za pomocą nowej zabudowy, co jednocześnie oznacza nadanie obszarowi planu bardziej miejskiego charakteru; w szczególności dotyczy to przestrzeni ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” i ciągu ulic Meissnera-Jugosłowiańska,  
 • lokalizacja lokalnego centrum usługowo-rekreacyjno-kulturalnego („Kampusu Gocław”) w centralnej części obszaru planu (podobszar B) – pomiędzy rezerwą na Aleję Tysiąclecia a terenem kościoła p.w. św. o. Pio w związku z dużą odległością zabudowy mieszkaniowej położonej na obszarze planu od planowanego w Studium centrum lokalnego;
 • lokalizacja, nowych obiektów infrastruktury społecznej (usługi publiczne, przedszkole) uzupełniających istniejący układ,  
 • zwiększenie dostępności terenów zieleni zlokalizowanych na północ i południe od Wału Miedzeszyńskiego poprzez wytworzenie publicznego ciągu parkowego od skrzyżowania Fieldorfa/Jugosłowiańska i pasa zieleni izolacyjnej na całej długości ul. Wał Miedzeszyński, 
 • lokalizacja przesiadkowego centrum komunikacyjno-usługowego (pętla autobusowa, tramwajowa, stacja metra, parking „Parkuj i Jedź”, usługi) o dopuszczonej dużej wysokości i intensywności zabudowy w rejonie obecnej pętli autobusowej przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, 
 • dopuszczenie zastąpienia części nieefektywnych i nieatrakcyjnych estetycznie parkingów terenowych intensywnymi parkingami kilkupoziomowymi, 
 • ustalenie zasięgu alternatywnego korytarza III linii metra w ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” z przejściem przez Wisłę. 

 

Konsultacje społeczne trwają od 8 września do 27 października 2022 r.


Więcej informacji: https://architektura.um.warszawa.pl/-/jaki-plan-miejscowy-dla-obszaru-goclaw-w-rejonie-walu-miedzeszynskiego

Data utworzenia: 31 sierpnia 2022

zobacz również

Czytaj więcej

Od jutra remont ul. Długiej w Wesołej
26 września 2023

Od jutra remont ul. Długiej w Wesołej

Redakcja
239 wyświetleń
Jutro o godzinie 8 rano rozpocznie się remont wesołowskiej ul. Długiej. W związku z tym od jutra odcinek między ulicami Przejazdową i Piękną zostanie wyłączony z ruchu. Zakaz wjazdu w Długą nie będzie dotyczył osób dojeżdżających do posesji. Kierowcy ominą utrudnienia ulicami: Piękną, Wspólną i Przejazdową. Prace zakończą się na początku grudnia.
Dzień Bez Samochodu 22 września
21 września 2023

Dzień Bez Samochodu 22 września

Redakcja
274 wyświetleń
Przypominamy, że już jutro wypada
#DzieńBezSamochodu🙂 To coroczne wydarzenie ma propagować komunikację miejską i zachęcać do korzystania z niej. Jak zawsze przez cały dzień we wszystkich pojazdach Warszawski Transport Publiczny nie będzie trzeba kasować biletów (lub kart miejskich i im podobnych).
Kanalizacja i wodociągi w Wawrze - nowe inwestycje, problemy wciąż aktualne
19 września 2023

Kanalizacja i wodociągi w Wawrze - nowe inwestycje, problemy wciąż aktualne

Redakcja
212 wyświetleń
Mieszkanki i mieszkańcy Wawra od lat czekają na budowę kanalizacji w dzielnicy. Mimo wielu inwestycji (i zapewne jeszcze większej ilości obietnic) w dzielnicy wciąż brakuje potrzebnej infrastruktury.

Newsletter

Chcesz otrzymywać od nas najnowsze wiadomości bezpośrednio na Twoją skrzynke mailową?

© 2011 - 2024 Wiadomości Sąsiedzkie. All rights reserved.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda